Ankara Kazan Soda Tesisi Çözelti Boru Hattı Projelendirme İşi

Proje Başlangıç:2016
Proje Tamamlanış: 2016
Kazan / ANKARA
İşveren: Kazan Soda A. Ş. Ciner Group

Kazan Soda Maden Sahası Çözelti Transferi Ve Pompaj Altyapı İşi

  • Mekanik,
  • İnşaat,
  • Çelik ve Elektrik İşleri Projelendirme Kapsamında Boru Hidrolik Hesapları,
  • Boru Plan ve Kesitleri,
  • Boru Et Kalınlık Hesapları ile Pompa Ve Vana Bilgi Föylerinin Hazırlanması
  • Dizayn ve Stres Analizleri, Yapım İşi.

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.