Beypazarı Eti Soda Faz 5 Etap 3

Eti Soda Trona İşletmeleri; Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat Üretim Tesisi Tevsi Projesi Kapsamında Faz 5 Etap 3 Kuyu Bölgesi Yerüstü ve Yeraltı Çözelti Boru Hatları Yapım İşi


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.